Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony Yaboo.pl

Oświadczenie dotyczące prywatności strony Yaboo.pl
Yaboo Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Prosimy o przeczytanie poniższego oświadczenia dotyczącego prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą traktowane dane osobowe w przypadku korzystania ze strony Yaboo.pl lub rejestracji na tej stronie, rozmowy z pracownikiem działu obsługi klienta, wizyty w dziale sprzedaży firmy lub innego kontaktu z Yaboo sp. z o.o.

Definicje:

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Administrator- Yaboo sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Podmiot przetwarzający dane osobowe- Firma zewnętrzna procesująca dane osobowe na zlecenie administratora.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

Jakie dane osobowe są gromadzone przez Yaboo?
Yaboo gromadzi dane osobowe użytkownika, kiedy przekazuje je on bezpośrednio lub kiedy korzysta z naszej witryny, na przykład:
Informacje o użytkowniku i firmie, w której pracuje, kiedy zakłada u nas konto. Mogą one obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, nazwę firmy i jej dane, informacje o stanowisku w firmie oraz o tym, skąd użytkownik wie o witrynie.
Informacje transakcyjne, rozliczeniowe i związane z dostawą, jeśli użytkownik dokonuje zakupu lub podpisuje umowę na nasze rozwiązania lub usługi.
Dane dotyczące interakcji z nami, np. kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail z opinią za pośrednictwem naszej witryny, zadaje pytanie dotyczące spraw technicznych, zgłasza problem lub kontaktuje się w innym celu. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik do nas dzwoni, możemy zarejestrować rozmowę w celu zachowania zgodności i jakości oraz szkolenia personelu, a także utrwalenia szczegółów zamówienia lub jego zmiany.
Jeśli użytkownik weźmie udział w ankiecie dla klienta lub w konkursie.
Jeśli użytkownik skontaktuje się z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, na przykład w dziale sprzedaży w firmie, na targach czy w siedzibie klienta.
Możemy również zarejestrować pewne dane dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny, takie jak strona, z której lub do której przechodzi użytkownik, unikalny identyfikator urządzenia, adresy IP i system operacyjny, kliknięcia w reklamy, poszukiwane produkty, kupowane produkty oraz pobierane informacje. Marketingowe wiadomości e-mail, które wysyłamy, mogą również automatycznie wykrywać, czy użytkownik odebrał czy otworzył wiadomość lub kliknął łącze w naszych materiałach marketingowych. Z informacji tych korzystamy w celu oceny wydajności, ale również w celu dostosowania wiadomości promocyjnych i reklam do użytkownika.

W jaki sposób Yaboo wykorzystuje moje dane osobowe?
W zależności od sposobu korzystania ze strony Yaboo.pl, interakcji użytkownika z nami oraz zezwoleń, które od niego otrzymaliśmy, będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:
Realizacja zamówień i/lub oferowanie usług przewidzianych w umowie.
Utrzymywanie konta online użytkownika w naszym serwisie.
Zarządzanie i odpowiadanie na zapytania lub skargi kierowane do naszego zespołu obsługi klienta.
Personalizacja strony Yaboo.pl i przedstawianie treści, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika w oparciu o informacje o koncie, historię zakupów i przeglądania.
W celu poprawy i utrzymywania strony Yaboo.pl oraz monitorowania użytkowania serwisu (w oparciu o dane spseudonimizowane).
Do wysyłania komunikatów marketingowych i wyświetlania reklam ukierunkowanych, na które mamy zgodę użytkownika lub innego rodzaju pozwolenie.
Do celów bezpieczeństwa, badania przypadków oszustw oraz zabezpieczenia samych siebie i stron trzecich.
W celu realizacji zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
W celu przetwarzania danych osobowych opieramy się na następujących podstawach prawnych na mocy prawa o ochronie danych osobowych:
Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem lub podjęcia kroków zmierzających do podpisania umowy z użytkownikiem (np. po dokonaniu zakupu u nas używamy danych osobowych do realizacji płatności i zamówienia).
Ponieważ leży to w uzasadnionym interesie Yaboo i firmy użytkownika, kiedy użytkownik przekazuje zamówienia w imieniu swojej firmy.
Ponieważ uzyskaliśmy zgodę użytkownika (np. kiedy użytkownik kieruje do nas zapytanie, kiedy dodaje opcjonalne informacje w profilu konta lub kiedy wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych).
Ponieważ leży to w uzasadnionym interesie Yaboo jako dostawcy z branży e-commerce, aby świadczyć i promować nasze usługi. Zawsze staramy się lepiej zrozumieć naszych klientów w celu zapewnienia im najlepszych produktów i najlepszej współpracy. Z informacji na temat użytkownika korzystamy w celu dostosowania strony Yaboo.pl wyświetlanej przez użytkownika, zwiększenia poziomu atrakcyjności serwisu i jego adekwatności w kontekście wyświetlanych produktów i ofert.

Komu Yaboo udostępnia moje dane osobowe?
Yaboo musi udostępniać dane określonym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu prowadzenia swojej działalności:

Poniżej przedstawiamy kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

  1. firmy kurierskie;
  2. biuro rachunkowe;
  3. system wystawiania opinii;
  4. system sprawnej obsługi zwrotów i reklamacji;
  5. firma hostingowa;
  6. system komunikacji z klientami;
  7. systemy płatności i banki;
  8. Operatorowi IdoSell Shop (oprogramowania z którego korzystamy)-IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin


Yaboo może również ujawniać dane osobowe w sytuacjach, kiedy uważamy, że ujawnienie ich jest niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Yaboo, naszych klientów, pracowników lub osób publicznych lub kiedy prawo nam na to pozwala.

Jak długo Yaboo przechowuje moje Dane Osobowe ?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów podatkowych księgowych itp. zatem okres ten może się różnić w zależności od charakteru interakcji użytkownika z nami. Na przykład, kiedy klient dokonał u nas zakupu, zachowamy informacje na temat tego zakupu w okresie niezbędnym do wystawienia faktury, zapłaty podatków i do celów związanych z gwarancyjną. Możemy również zachować korespondencję z użytkownikiem (na przykład w przypadku reklamacji produktu) na okres niezbędny do ochrony przed roszczeniem prawnym. Więcej informacji na temat czasu przechowywania plików cookie można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie. Nadto, wykorzystujemy posiadane dane naszych klientów do celów marketingowych.
Jeśli nie musimy dłużej przechowywać danych, usuwamy je. Należy pamiętać, że kiedy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej, zachowamy informacje o adresie e-mail, aby zapewnić, że w przyszłości nie będziemy wysyłać wiadomości o charakterze marketingowym.

Co robi Yaboo, aby chronić moje dane osobowe?
Yaboo sp. z o.o. zawsze stara się zapewnić najwyższy poziom obsługi i bezpieczeństwa swoim klientom, a portal Yaboo.pl zaprojektowano specjalnie z myślą o bezpieczeństwie.
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych po przekazaniu nam przez użytkownika informacji podlegających szczególnej ochronie, takich jak numer karty kredytowej i dane rachunku bankowego, korzystamy z następujących metod zabezpieczenia:
Szyfrowanie Secure Sockets Layer (SSL) – najnowsza technologia kodowania i ochrony danych – stanowiące gwarancję ochrony i bezpiecznych transakcji.
Informacje o koncie Yaboo.pl są chronione hasłem, dzięki czemu dostęp do danych osobowych ma wyłącznie użytkownik. Użytkownik może edytować Informacje o koncie Yaboo.pl , używając nazwy użytkownika i hasła Yaboo.pl i klikając przycisk Zaktualizuj moje dane w części "Mój profil" w "Moje konto" na pasku nawigacyjnym strony głównej. Zalecamy, aby nikomu nie ujawniać hasła. Nigdy nie poprosimy użytkownika o ujawnienie hasła komukolwiek. Nigdy nie poprosimy o podanie hasła podczas niezapowiedzianej rozmowy telefonicznej lub niezapowiedzianej wiadomości e-mail.

W jaki sposób Yaboo korzysta z moich danych osobowych do celów marketingowych?
Yaboo.pl może wysyłać swoim klientom wiadomości e-mail, zadzwonić lub wysyłać wiadomości SMS w odniesieniu do produktów i usług Yaboo. Ponadto możemy okazjonalnie wysyłać pocztę bezpośrednią dotyczącą produktów, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika.
Jest możliwe, że wszystkie te komunikaty marketingowe lub niektóre z nich mogą być dostosowane do użytkownika w oparciu o to, co wiemy na temat użytkownika i/lub jego firmy, np. z Konta Yaboo.pl, wcześniejszych wyników wyszukiwania i historii przeglądania w portalu 
Yaboo.pl oraz aktywności zakupowej.
Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas wiadomości, w każdej chwili może:
Zmienić ustawienia na swoim koncie Yaboo.pl ("Mój profil"- w części Aktualizacja danych)
Kliknąć link potwierdzający usunięcie subskrypcji w dowolnej marketingowej wiadomości e-mail
Użytkownik może również widzieć reklamy Yaboo na stronach internetowych innych firm, w tym w mediach społecznościowych. Reklamy te mogą być dostosowane do użytkownika za pomocą plików cookie (śledzących aktywność w sieci w celu umożliwienia nam przesyłania reklam klientom, którzy odwiedzili portal Yaboo.pl). Kiedy użytkownik widzi reklamę w mediach społecznościowych, może to wynikać z naszego zaangażowania w sieć społecznościową w celu przesyłania reklam klientom lub użytkownikom, którzy pasują do profilu demograficznego naszych klientów. W niektórych wypadkach może to obejmować udostępnianie adresu e-mail w sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik nie chce już oglądać dostosowanych reklam, może zmienić ustawienia plików cookie i opcji prywatności w przeglądarce i witrynach innych firm.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych osobowych, poprawić je lub usunąć?
Informacje na koncie Yaboo.pl można wyświetlać i edytować w dowolnym czasie, klikając sekcję „Mój profil - Aktualizacja danych”, do której dostęp można uzyskać w każdej chwili za pomocą łącza "Moje konto" na pasku nawigacyjnym.
Jeśli użytkownik zapomni hasła lub ma inny problem z dostępem do Yaboo.pl, należy się skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 
W przypadku pytań dotyczących danych osobowych, których nie można rozwiązać za pomocą profilu na koncie Yaboo.pl, należy się skontaktować z nami, korzystając z danych poniżej. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych w Polsce, użytkownik ma prawo dostępu (włącznie z formatem odczytywanym przez maszynę), poprawiania i wnioskowania o usunięcie danych osobowych, a Yaboo spełni wszelkie prośby wynikające z tych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka ograniczeń tych praw oraz że mogą istnieć okoliczności, w których nie możemy spełnić prośby użytkownika.

Pliki cookie
Yaboo korzysta z plików cookie i podobnych technologii w celu zapewnienia działania portalu Yaboo.pl, udoskonalania go oraz personalizacji Yaboo.pl. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy przeczytać naszą Politykę dotyczącą plików cookie.

Skontaktuj się z nami
Pytania dotyczące informacji o prywatności prosimy kierować na adres: biuro@yaboo.pl
Użytkownik ma również prawo skontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jeśli ma pytania lub wątpliwości związane z danymi osobowymi.

Aktualizacje niniejszego oświadczenia o prywatności
Możemy okresowo zmieniać oświadczenie dotyczące prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, przepisach i praktykach w zakresie prywatności danych zgodnie z obowiązującym prawem. Kiedy tak się dzieje i jeśli wymaga tego prawo, przekażemy nowe i zaktualizowane informacje dotyczące zmian w korzystaniu z danych osobowych, i jeśli to konieczne, w celu uzyskania zgody na dalsze przetwarzanie.


Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zaktualizowano po raz ostatni w maju 2018 roku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel